Now Playing Tracks

Logika

Środkiem do zdobycia prawdziwych odpowiedzi jest logika, a logika opiera się na aksjomacie, że istnienie  istnieje.  Logika  jest  sztuką  niesprzecznej  identyfikacji.  Sprzeczność  nie  może  istnieć. Atom  jest  sobą,  podobnie  jak  wszechświat;  żaden  nie  może  być  sprzeczny  z  własną  tożsamością; żadna  część  nie  może  być  sprzeczna  z  całością.  Żadna  stworzona  przez  człowieka  koncepcja  nie jest  ważna,  jeśli  nie  włączył  jej  w  całkowitą  sumę  swojej  wiedzy,  nie  wywołując  sprzeczności. Znaleźć sprzeczność, to przyznać się do błędu w myśleniu; pozostać przy niej, to wyrzec się umysłu i opuścić domenę rzeczywistości. 

blog comments powered by Disqus

27 notes

  1. austriak posted this
We make Tumblr themes